Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken verstrekt.

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw geboorte datum

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw kweeknummer

– Uw BSN-nummer bij bestellingen ringen beschermde vogelsoorten

 

WAAROM Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken GEGEVENS NODIG HEEFT

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld activiteiten en nieuwsbrief

Daarnaast kan Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ringenbestelling.

 

HOE LANG Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken de GEGEVENS BEWAART

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan dat u lid bent bewaart.

 

DELEN MET ANDEREN

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de NBvV, aangezien ieder lid aangesloten is bij de NBvV.

Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy regelement van de NBvV van toepassing, welke via de site van de NBvV te downloaden zijn: https://www.nbvv.nl/downloads/

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris, voor adres gegevens zie onderaan.

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden alleen maar ingezien door de volgende personen:

– Voorzitter

– Penningmeester

– Secretaris

– Ringen commissaris

– Tentoonstellingen secretaris

Mocht u klachten en opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot:

Postadres: Irenestraat 46, 3171 CG Poortugaal

Vestigingsadres: Maaswijkweg 10, 3203LG Spijkenisse

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40347823

Telefoon: 0181-627141

E-mailadres: secretaris@vogelvereniging-spijkenisse.nl

 

 

Deze Privacyverklaring inclusief die van de NBvV kunnen u op verzoek op papier toegezonden worden.

 

Reacties zijn gesloten.